Cargo & Dangerous goods

 

Vanuit onze expertises op het gebied van gevaarlijke stoffen en incidenten (ad-hoc werk) verrichten wij allerlei werkzaamheden gerelateerd aan de transportsector.

 

Wij verzorgen allerlei “cargo” en “dangerous goods” gerelateerde werkzaamheden zoals:

meten van (zee)containers op de aanwezigheid van gas als Fosfine, Formaldehyde, Methylbromide, Sulfurylfluoride, Chloorpicrine, 1,2-Dichloorethaan, Ammoniak, Blauwzuur, Kooldioxide, Koolmonoxide

ompakken van alle soorten lading vanwege problemen met de verpakkingen, etiketten, inhoud, lekkage of stuwage

organiseren van nieuwe (UN-keur) verpakkingen (flessen, jerrycans, dozen, emmers, dekselvaten, bondeldrums, IBC’s)

overladen (gieten, pompen, drukken) van vloeistoffen uit beschadigde verpakkingen of vanwege transporteisen naar andersoortige verpakkingen

laden, lossen van zee- en/of tankcontainers doordat u zelf niet over Vakbekwame medewerkers beschikt

opstellen plan van aanpak voor werkzaamheden met gevaarlijke stoffen

projectbegeleiding van bovengenoemde werkzaamheden

-  het verzorgen van een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (ADR, ADN, RID) en specialismen op het gebied van IMDG, IATA, PGS, Activiteitenbesluit

 

Informeer via +31 (0) 85 200 7172 of via info@envisor.eu naar de mogelijkheden.