Milieu Audit

 

Wij zetten een interessant product in de markt genaamd “De Milieu Audit”. Deze Milieu Audit draagt er zorg voor dat u perfect op orde bent voor wat betreft het adequaat opvolgen van de geldende milieuwet- en regelgeving.

Met welke regels heb je als bedrijf nu te maken vanuit de Omgevings- en milieuwetgeving? Wanneer moet je melden in het kader van het Activiteitenbesluit? Wanneer moet de vloeistofdichte vloer gekeurd worden? Is een onderzoek naar mijn energieverbruik noodzakelijk? Welke BRL richtlijn geldt voor het keuren van mijn brandstoftank? Voor ons zijn deze vragen niet meer dan een ABC. Wij maken dit praktisch en snel inzichtelijk voor u. Hiertoe zetten wij het product “De Milieu Audit” in de markt.

In 4 tot 8 uur verzorgen wij een uitgebreide Milieu Audit. Deze Milieu Audit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Kennismaking
  • Dossieronderzoek; wat is er vergund of gemeld bij het bevoegde gezag
  • Ronde door het bedrijf of proces waarbij de activiteiten direct gecontroleerd worden
  • Kleine tips geven wij direct
  • Opstellen adviesrapport dat tevens dient als plan van aanpak om eventuele ontwikkelpunten op orde te krijgen

Kosten voor De Milieu Audit door Envisor bedragen gemiddeld € 450,- tot € 720,- inclusief reis- en rapportagekosten.