Envisor Incident Response

 

24/7 | Envisor Incident Response | 085 2007172

De juiste kennis & ervaring

Wij beschikken over ruim 20 jaar ervaring in de calamiteiten branche en zijn we betrokken geweest bij de grootste calamiteiten in Nederland. Door het afhandelen van ruim 6.000 calamiteiten per jaar hebben wij een ongelooflijk grote hoeveelheid kennis & ervaring opgebouwd.
Deze kennis & ervaring zetten wij momenteel op een bijzondere manier voor u in.

Indien u een calamiteit heeft bel dan direct met 085 2007172
Wij weten precies hoe we deze calamiteit kunnen oplossen.

 

Snel, veilig & kostenefficiënt

Een calamiteit zorgt voor verstoring in de beschikbaarheid van uw proces. Wat nu vooral belangrijk is dat de verstoring snel, veilig en kostenefficiënt opgelost wordt zodat u door kunt met ondernemen. 

U beschikt zelf niet over de juiste kennis & ervaring. Hierdoor bent u snel geneigd om een willekeurige partij de opdracht te geven tot het oplossen van de calamiteit. U wilt immers dat de calamiteit opgelost wordt. 

Maar wat is er dan precies nodig om deze calamiteit op te lossen? Wij weten dit al op afstand, door een goede uitvraag bij u te doen. Wij communiceren transparant over de inzet en houden u gedurende het werk op de hoogte van de kostenontwikkeling.

Moet u deze calamiteit ook melden bij het bevoegd gezag? Wij weten precies aan welke milieuwet- en regelgeving u moet voldoen en ook exact welk bevoegd gezag waarover gaat. Wij kunnen de, over het algemeen, verplichte melding altijd voor u verzorgen.

 

Onze werkwijze

Wij werken op basis van 4 levels:

Level 1: Advies op afstand

U belt ons en wij geven direct telefonisch advies over hoe u de situatie het beste onder controle kunt krijgen. Het gaat in dit geval meestal over eenvoudige calamiteiten die vrij gemakkelijk op te lossen zijn.

Level 2: Advies ter plaatse

U belt ons en wij komen direct naar de locatie om of u te voorzien van advies om de situatie onder controle te krijgen of om de coördinatie over te nemen. Het gaat in dit geval meestal over gemiddeld complexe calamiteiten.

Level 3: Advies, mens en middelen ter plaatse

U belt ons en wij komen direct naar de locatie om de gehele afwikkeling van de calamiteit (inventarisatie, plan van aanpak, uitvoering, evaluatie) uit te voeren. Het gaat in dit geval om complexe calamiteiten.

Level 4: Actieve overeenkomst

Wij bellen u nadat wij door een meldkamer zijn voorzien in een melding. Wij acteren direct op de melding en gaan naar de locatie om of advies ter plaatse te verzorgen of de algehele uitvoering op ons te nemen.

 

Ons werkgebied

Wij zijn bekend met iedere mogelijke sector, proces of industrie. Wij zijn wereldwijd inzetbaar en specifiek ingericht om snel te kunnen schakelen met mensen, middelen en materialen. Hiernaast werken wij op globale schaal samen met verschillende grote Emergency Response organisaties.

 

Emergency Response Overeenkomst

Onze dienstverlening is 24/7 maar om dit te kunnen garanderen gaan wij graag een Emergency Response Overeenkomst met u aan. Deze overeenkomst geldt als een soort abonnement. 

Wat biedt dit abonnement u extra tegenover klant zijn zonder abonnement:

  • Jaarlijkse externe audit door een Milieuspecialist: deze specialist zorgt er op een heel praktische manier voor dat u helemaal up to date bent met de voor u geldende milieuwet- en regelgeving. Na de jaarlijkse audit ontvangt u een adviesrapport met een plan van aanpak hoe u eventuele onvolkomenheden kunt oppakken.
  • Jaarlijkse externe audit door een Specialist Chemisch Afval: deze specialist neemt u (chemisch) afval situatie kritisch onder de loep. Hij beoordeelt het complete proces van inkoop, productie naar afvalstromen. Na de jaarlijkse audit ontvangt u een advies rapport met een plan van aanpak hoe u zaken slimmer kunt inrichten.
  • Jaarlijkse externe audit door een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen: met dit deel uit het abonnement voldoet u direct aan de eisen gesteld in het ADR. Deze adviseur werkt dan ook volledig volgens wet- en regelgeving.

 

De kosten voor dit abonnement bedragen € 2.500,- per jaar.