De Milieu Audit

Wij zetten een interessant product in de markt genaamd “De Milieu Audit”. Deze Milieu Audit draagt er zorg voor dat u perfect op orde bent voor wat betreft het adequaat opvolgen van de geldende milieuwet- en regelgeving.

Met welke regels heb je als bedrijf nu te maken vanuit de Omgevings- en milieuwetgeving? Wanneer moet je melden in het kader van het Activiteitenbesluit? Wanneer moet de vloeistofdichte vloer gekeurd worden? Is een onderzoek naar mijn energieverbruik noodzakelijk? Welke BRL richtlijn geldt voor het keuren van mijn brandstoftank? Voor ons zijn deze vragen niet meer dan een ABC. Wij maken dit praktisch en snel inzichtelijk voor u. Hiertoe zetten wij het product “De Milieu Audit” in de markt. Lees meer...

 


Praktisch Milieu Advies

Binnen uw bedrijf of overheidsinstelling heeft u al snel met omgevingswetgeving (milieu) te maken. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring vanuit verschillende bedrijven en overheidsinstanties.

Wat kunnen wij zoal voor u op het gebied van Omgevings- en Milieumanagement voor u verzorgen? Lees meer...


  De Afvalscan Chemie

  Wij zetten een innovatief product in de markt genaamd “De Afvalscan Chemie”.

  Deze Afvalscan draagt er zorg voor dat uw gevaarlijk/chemische afvalstoffenbeheer perfect verloopt.

  Het beheer van gevaarlijke afvalstoffen is voor ons niet meer dan een ABC. Wij werken niet op afstand als een reguliere inzamelaar of bemiddelaar maar zorgen er bij u op locatie voor dat uw gevaarlijke afvalstoffenbeheer op orde is. Dit doen we snel, duidelijk en vooral pragmatisch. Hiertoe zetten wij het product “De Afvalscan Chemie” in de markt. Lees meer...


  Praktisch Advies bij gevaarlijke afvalstoffen

  Indien er binnen uw bedrijf gevaarlijke afvalstoffen vrijkomen dienen deze conform wetgeving te worden opgeslagen. Deze afvalstoffen dienen te worden gescheiden van andere afvalstoffen en van elkaar. De gevaarlijke eigenschappen zullen moeten worden aangebracht op de opslagvoorzieningen en op de UN-gekeurde verpakkingen dient te zijn aangebracht wat er in zit. Inzamelaars en verwerkers willen uw afvalstoffen wel inzamelen alleen u moet er zelf voor zorgen dat alles netjes is aangemeld en klaar staat voor het ophalen. Al met al een hele dagtaak. Wij nemen het gehele proces uit handen en zorgen dat u zorgeloos een milieuaudit tegemoet ziet. Met ruim 20 jaar gevaarlijke afvalstoffen ervaring zijn wij een zekere factor op dit gebied.

  Wat kunnen wij zoal voor u op het gebied van gevaarlijke afvalstoffen verzorgen? Lees meer...

    


   Envisor Incident Response

   Indien u een calamiteit, incident, ongewoon voorval of direct advies wilt,

   bel dan direct met +31-628786812

   Een Incident zorgt voor verstoring in de beschikbaarheid van uw proces. Wat nu vooral belangrijk is dat u de juiste kennis & ervaring ter plaatse krijgt om de verstoring zo snel, veilig en kostenefficiënt op te lossen zodat u door kunt met ondernemen. Wij beschikken over deze kennis & ervaring. Lees meer...


   Spill Kit Milieucalamiteiten

   Wij hebben de Spill Kits die u nodig heeft!

   Door onze uitgebreide werkervaring weten wij precies welke Spill-preventie (absorptie) materialen goed werken en welke niet. Door onze kennis van milieuwet- en regelgeving weten wij welke middelen u minimaal ter beschikking zou moeten hebben om bij een calamiteit | spill | lekkage effectief te kunnen handelen. Lees meer...